Om Kerteminde Kino

I 1995 købte Kerteminde Kommune byens biograf og stillede den til rådighed for Foreningen Kerteminde Kino, der har drevet den som almindelig biograf lige siden.

Som regel vises film alle ugens dage undtagen mandag, såvel børne- som ungdomsfilm og film for voksne.
Vi viser mange af de nye film på premieredagen og forsøger at få et alsidigt repertoire med såvel underholdende som mere seriøse film. Ved passende lejligheder suppleres filmene med lettere servering, foredrag, musik og lignende.

Endvidere arrangeres andre kulturarrangementer.Bliv medlem af Foreningen Kerteminde Kino

Kerteminde Kino drives som en forening med medlemmer. Som medlem er du med til at støtte Kerteminde Kino og med til at bevare en af de små biografer på Fyn.

En gang om året arrangeres der en særlig medlemsaften med filmforevisning.

Medlemskontingent er p.t. 100 kr. pr år.

Du kan melde dig ind i Foreningen Kerteminde Kino ved at sende en mail med navn og adresse til kertemindekino@gmail.com eller sende et par ord, så sender vi et girokort til dig. Endelig er du også velkommen til at henvende dig i biogarfen i åbningstiden.Bliv aktivt medlem i Kerteminde Kino

Den daglige drift af Kerteminde Kino sker ved hjælp af ca. 130 aktive medlemmer, der alle arbejder gratis.

Kerteminde Kino ledes af en bestyrelse med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Endvidere udpeger hver gruppe et medlem til bestyrelsen.

Operatørerne står for fremvisning af film. Nye operatører er "føl" hos de erfarne operatører og bliver lært op til at passe de vigtige maskiner.

Cafevagterne sælger billetter og slik og passer cafeen i forbindelse med forestillingerne

På generalforsamlingen nedsættes der et antal grupper med forskellige opgaver:

Operatørerne og cafevagterne koordineres og ledes af Teknik- og cafegruppen.

Repertoiregruppen vælger film ud og bestiller dem hjem.

PR gruppen er ansvarlig for annoncering og kontakt til pressen.

Kulturgruppen står for særlige arrangementer udover filmforevisningerne.

Bygningsgruppen står for vedligeholdelse og forbedringer af biografen.

Man kan melde sig som interesseret og vil blive kontaktet af én fra arbejdsgrupperne.Film, fællesskab, arbejdsopgaver m.v.

Vi kan ikke drive Kerteminde Kino uden aktive og ansvarlige medlemmer.

Til gengæld får du et muntert fællesskab sammen med mange forskellige mennesker med kærlighed til film.

En gang om året er der en fest for de aktive medlemmer, ligesom du får en fribillet, hver gang du vil se en film i Kerteminde Kino (med få undtagelser).